Перевірка знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів


Актуалізована інформація:

Опис процесу перевірки знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів:

Уповноважений орган ДП «ДержавтотрансНДІпроект» здійснює діяльність на підставі «Свідоцтва про визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів», виданого Мінінфраструктури та зареєстрованого в Реєстрі органів, уповноважених проводити перевірку знань працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів Мінінфраструктури, 13.08.2018 за № UA МІУ-010-2018 згідно з наказом Мінінфраструктури від 06.08.2018 за № 359.

Уповноважений орган здійснює перевірку знань з перевезення небезпечних вантажів:

 • за видами транспорту: залізничний та морський;
 • за класами небезпечних вантажів 1-9;
 • за усіма видами робіт з небезпечними вантажами;
 • за кваліфікаційними рівнями працівників СПНВ: керівник, фахівець (в тому числі викладач з питань перевезення небезпечних вантажів центрів з навчання, уповноважений з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, державний інспектор), робітник.

Іспити проходять працівники, які закінчили навчання у центрі спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, визначеному центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту відповідно до Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 16.07.2008 № 867, і які отримали свідоцтво встановленої форми про проходження навчання.

Перевірка знань здійснюється відповідно до «Порядку складання іспитів працівниками суб'єктів перевезення небезпечних вантажів», затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.08.2010 № 604.

Документи від підприємства для заключення договору:

 • заявка за встановленою формою (додається) на проведення перевірки знань працівників, яку подають на фірмовому бланку заявника не пізніше ніж за тиждень до терміну проведення іспитів працівників, із зазначенням бажаного місця отримання послуг;
 • копія Статуту;
 • копія наказу про призначення керівника підприємства (контракту);
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 • копія довідки про включення до ЄДРПОУ;
 • копія довіреності на укладання договору (за необхідності);
 • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
 • копія свідоцтва платника

Усі копії підлягають засвідченню замовником.

Документи від працівника для проходження перевірки знань:

 • копію громадянського паспорта;
 • копію ідентифікаційного номера;
 • інформація щодо посади працівника;
 • дві матові фотокартки розміром 3х4 см (з прізвищем працівника зі зворотного боку);
 • оригінал свідоцтва про проходження курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів
 • заява – згода на обробку персональних даних.

Іспит проводиться письмово за екзаменаційними білетами, що містять тестові завдання. Перелік питань, що входять до тестових завдань, розміщений на сайті Мінінфраструктури у вільному доступі.

Іспити приймають штатні працівники підприємства, які отримали необхідні сертифікати «Викладач курсу з перевезень небезпечних вантажів».

Тривалість іспиту не перевищує двох годин. Чисельність екзаменаційної групи не більше 20 осіб.

За підсумками позитивних результатів перевірки знань працівникам видається сертифікат Міністерства інфраструктури України встановленого зразка терміном дії на 5 років.


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021